אודות

המועצה הדתית רמת השרון הנה גוף שהוקם בהתאם לחוק – שרותי הדת היהודיים (נוסח משולב) התשל"א – 1971 ותפקידה לספק שרותי דת יהודיים לתושבי העיר, פעילות המועצה משתרעת על פני תחומים רבים ומלווה את התושב במהלך חייו מרגע הלידה, שמחת הנישואין ועד לווי בשעת הפטירה.
השרותים הניתנים ע"י המועצה הינם – רישום נישואין, כשרות ושחיטה, טהרת המשפחה- מקוואות, שרותי קבורה, שבת ועירובין.
המועצה מעניקה שרותים אלה בתשלום סמלי הקבוע בחוק ומתעדכן בהתאם לצורך.
המועצה פועלת עפ"י נוהלי עבודה של המשרד לשרותי דת ובכפוף להוראות הלכתיות של הרבנות הראשית.
מטרת המועצה לספק שרותים מקצועיים, יעילים איכותיים וזמינים ומנגישה את השירות והמידע לתושבים.

להלן פירוט הפעילות במחלקות השונות –

א) רישום נישואין -
1) רישום הזוג המבקש להנשא.
2) תשלום האגרה
3) פרסום בעתון הארצי.
4) קביעת רב- עורך החופה.
5) מסירת הכתובה.
6) הדרכת הכלה והחתן.
7) הנפקת תעודת הנישואין.

ב) כשרות-
1) מתן תעודת כשרות לבית העסק.
2) פיקוח ובקרה.
3) העמדת מידע ונוהלי קבלת תעודת כשרות.
4) שלילת תעודת כשרות – במקרה של חריגה ואי עמידה בנוהלים.

ג) שבת ועירובין –
1) תחזוקת קו העירוב – בדיקת קו העירוב אחת לשבוע לפני כניסת שבת.
2) תיקון ליקויים עד כניסת השבת.

ד)מקוואות – טהרת המשפחה –
1) נוכחות בלניות ובלנים – בכל מקווה בשעות הפתיחה.
2) הבטחת מקצועיות וידע הלכתי של צוות הבלנים והבלניות.
3) הבטחת ניקיון וחימום המקוואות, מתן אפשרות לרכישת אמצעים משלימים במקוואות נשים – כמו מגבת, מוצרי היגיינה וכיוצ"ב בתשלום נוסף ואחיד.
4) הבטחת תנאי סניטציה ומבנים תקינים באופן שוטף ויומיומי.
5) גביית אגרת טבילה עפ"י הקבוע בחוק.

ה) שרותי קבורה –
1) העברת הנפטר למקום טהרה ולבית העלמין תוך ידוע המשפחה אודות המסמכים הנדרשים לטיפול בנפטר, הדרכה כללית.
2) רישום פרטי הנפטר, קביעת מקום הקבורה ומועד ההלוויה.
3) מתן אפשרות לרכישת חלקת קבר סמוכה בתיאום עם חברה קדישא.
4) ביצוע טהרה וטקס הלוויה.
5) תחזוקת בית העלמין – ניקיון, ריסוס וגינון.
6) שילוט והכוונה, עמדת מידע.
7) פיתוח בית העלמין – הרחבה ובינוי בהתאם לעתודות הקרקע.