גניזה

גניזה

כמעט בכל בית ובית כנסת מתאסף חומר כתוב, ספרי לימוד ישנים וכד', שיש בהם דברי תורה או פסוקים מהתנ"ך אשר יש איסור להשליכם, ויש צורך לגנוז אותם.

המועצה הדתית הציבה מתקני גניזה ברחבי רמת השרון. השירות מסופק ע"י חברת "גניזה כללית" הדואגת לפינויים בהתאם לכמות חומר הגניזה שהצטבר.

נא לשים לב להוראות אריזת הגניזה טרם הכנסתה למתקן. במידה והנכם נתקלים במתקן מלא, נא להודיע למשרדי המועצה הדתית, לטל': 03-5406004/7 תודה!


 מיקום מתקני הגניזה:

  • רח' הרב קוק  45 צמוד לבית הכנסת "אוהל יעקב"
  • רח' רבינו תם 4 צמוד לבית הכנסת "גאולת ישראל"
  • רח' נהרדעא 26  צמוד לבית הכנסת "חיי עולם"