מחלקת כשרות

מחלקת כשרות

"קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם" (ויקרא י''ט, ב')
התורה מצווה אותנו להיות קדושים, ובכך להיות דומים לבורא עולם.
קדושה זו באה לידי ביטוי מעשי, על ידי שליטה על מה שנכנס לפינו.
אחת התאוות המרכזיות של בני האדם, היא תאוות האכילה, לכן התורה מחנכת אותנו שלא כל דבר ניתן לאכול.
האדם, שנברא בצלמו של הבורא, שונה מבעלי החיים בכך שיש לו שכל, והוא יכול לשלוט על הרצונות שלו.
וכך כותב הרב יצחק ערמה בספרו 'העקדה':
"מטרת המאכלים הכשרים היא להגביל את תאוות האכילה".
במיוחד בדורנו, דור השפע, ישנה חשיבות יתירה להתרגל שלא כל דבר שאנו רוצים אנו יכולים לאכול.

קרא עוד>


כשרות הרבנות רמת השרון 

הרב שלוש יוסף טל: 053-2317777

מנהל מחלקת כשרות: 

גיורא שרעבי 053-4344319

מפקח מחלקת כשרות: 

זכאי מאיר 050-5465008

טפסים להורדה:

בקשה לקבלת כשרות

רשימת עסקים כשרים

דוגמא של תעודת כשרות

עדכוני כשרות של הרבנות הראשית