קבורה

קבורה

דמי קבורה – השירותים שחברת הקדישא חייבת לתת בלי תשלום:

 1. מקום קבורה – על-פי סדרי הקבורה שנקבעו בחברת הקדישא. 
 2. הטיפול בנפטר – כולל טהרת הנפטר, תכריכים רגילים.
 3. חלקת קבר – לפי סדרי הקבורה הנהוגים בחברה.
 4. שירותים בזמן הלוויה – השתתפות חזן וצוות קבורה (שבו 2 אנשים לכל הפחות).
 5. העברת הנפטר למקום הקבורה תהיה: ממקום הפטירה למקום הקבורה, שנמצאים בתחום הרשות המקומית שבה פועלת חברת הקדישא.
 6. צורת הקבורה המתבצעת כיום הינה קבורת מכפלה והיא תהיה נתונה לשינוי עפ"י שטח הקבורה בעתיד.

העברת הנפטר לקבורה ביום הלוויה נעשית בכל שעות העבודה.
העברת הנפטר לבית הלוויות לפני יום הלוויה נעשית בשעות העבודה הרגילות: בימים א' –ה' בשעות 8:00 – 16:00 ובימי ו' וערבי חג בשעות 8:00 – 13:00.

שרותי הקבורה שחברת הקדישא רשאית לגבות בעדם תשלום הם:

1. מקום קבורה – הבאת הנפטר לקבורה ל-פי בקשה מפורשת של המשפחה בבית עלמין שהוגדר על-ידי המוסד לביטוח לאומי כ"בית עלמין סגור", או בחלקות קבורה מיוחדות שהוגדרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי כ"חלקות מוגדרות".

2. שמירת מקום – במקרים שבהם תושב הארץ מבקש לשמור חלקת קבר בעודו בחיים.

3. העברת הנפטר:
- לפני יום הלוויה, שלא בשעות העבודה הרגילות.
- ממקום הפטירה שנמצא בתחום הרשות המקומית, שבה פועלת חברת קדישא אחרת (על –פי תעריף שנקבע בהסכם).
- משדה התעופה – התשלום כולל אגרה למכס וטיפול בהוצאת רישיון קבורה.
- במסלול מיוחד – לשם הספד או מתן כבוד אחרון, על-פי בקשה של המשפחה.

4. תכריכי פשתן – על-פי בקשת המשפחה-  תוספת תכריכי פשתן בעלות 195 ש"ח ( ייגבה רק ההפרש שבין מחיר תכריכים מיוחדים למחיר תכריכים רגילים).

5. הביטוח לאומי אינו משלם את ההוצאות לבניית היסוד למצבה ולבניית המצבה, והן יחולו על המשפחה.

קבורה בישראל במקרים הבאים הנה ללא תשלום:
1. תושב ישראל, שנפטר בישראל ונקבר במקום מגוריו.
2. תושב ישראל, שנפטר בחו"ל, ונקבר במקום מגוריו בישראל.

מימון הוצאות יום הקבורה מועבר לחברה קדישא על ידי המוסד לביטוח לאומי.
בכל מקרה, יש צורך לשלם אגרת יסוד מצבה בסך 490 ₪.

על פי החוק במקרים הבאים חברת הקבורה יכולה לגבות תשלום:

 1. רכישת חלקת קבר בחיים (על פי התעריפים הקבועים בחוק. יש לציין שהתעריף שונה ממקום למקום ומשתנה מעת לעת) – 4,551 ₪ ליחיד.
 2. קניית חלקה מעל בן זוג שנפטר: 20% הנחה מהתעריף שבחוק.
 3. קבורה בחלקה חריגה (חלקה שאושרה מראש על ידי המוסד לביטוח לאומי כחריגה) – 12,500 ₪. תושב חו"ל -17,500 ₪.
 4. תושב ישראל שנפטר ומשפחתו מעוניינת לקברו שלא במקום מגוריו.
 5. בכל המקרים הנ"ל יש לשלם תשלום נוסף בסך 490 ₪ עבור אגרת יסוד מצבה.

בערבי שבת, חגים ובמקרים דחופים בלבד ניתן ליצור קשר בטל: 050-5362929 - גמליאל

חישוב מועדי אזכרות