זמני תפילות

בתי כנסת המעוניינים לפרסם את שעות התפילה נא להתקשר למועצה הדתית 

שם בית הכנסת +נוסחכתובת ביהכנ"סחולשבת
שחריתמנחהערביתבוקרמנחה