נהלי הרשמה לנישואין

מזל טוב !!!

יש לפנות למשרדי המועצה הדתית כ - 3 חודשים לפני החתונה,

ניתן לראות את כל הנדרש לצורך רישום במחלקת נישואין באתר.

טל: 03-5406004/7.