נהלי קבלת כשרות

על מנת להגיש בקשה לקבלת הכשר לבית העסק, יש לפנות למשרדי המועצה הדתית 

לצורך מילוי טפסים ראשוניים.

ניתן למלא את הטופס המצורף באתר ולהעבירו למשרד.

לפרטים נוספים: 03-5406004/7.

גיורא שרעבי - מנהל מח' כשרות: 053-4344319