נוהל הזמנת לוויה

יש להגיע למשרדי המועצה הדתית ולמסור "רשיון קבורה".
ניתן ליצור קשר: משרד – 03-5406004/7
גמליאל אברהם: 050-5362929