תעודת רווקות

על מנת להוציא תעודת רווקות יש צורך ב:

  • 2 תמונות
  •  2 עדים – ללא קרבה משפחתית לזוג. ( תוקף העדות 3 חודשים יש לפנות לרבנות כ- 3 חודשים לפני מועד החתונה).
  • העדים צריכים להגיע עם תעודת זהות
  • כתובה או תעודת נישואין של ההורים (העתק).
  • תעודת זהות + ספח.
  • דמי רישום – 154 ₪
  • במידה והנרשם הוא גרוש - יש צורך בתעודת גירושין ומעשה בית - דין.