פתיחת תיק נישואין

על מנת לפתוח תיק נישואין יש צורך ב:

 • 3 תמונות של כל אחד מבני הזוג
 • תעודות זהות + ספח
 • שני בני הזוג עליהם להביא 2 עדים. (ללא קרבה משפחתית).
 • העדים צריכים להגיע עם תעודת זהות
 • כתובה או תעודת נישואין של ההורים של שני בני הזוג (העתק).
 • דמי רישום – 714 ₪ (לחיילים בסדיר (לא בקבע) סטודנטים ותלמידי ישיבה ישנה חנחה של 40% . יש להציג אישור מתאים בעת הרישום).
 • אישור כשרות מהאולם בו נערכת החופה.
 • במידה והרב המקדש אינו מטעם המועצה הדתית, יש להביא מהרב אישור שהוא מוסמך לערוך חופות, ואת הסכמתו לערוך חופה וקידושין לזוג (קישור לרשימת רבנים מורשים). יש לפנות למועצה הדתית כשבוע לפני החתונה, ע"מ לקבל כתובה והעתק כתובה.
 • לאחר פתיחת התיק, הכלה מקבלת הפניה למדריכת כלות. יש להעביר למשרד אישור כי הכלה עברה הדרכה.
 • במידה ואחד מבני הזוג גרוש, עליו להביא תעודת גירושין ומעשה בית דין – מסמכים מקוריים.
 • תושבי חוץ – תייר או תיירת:
 • תעודת יהדות ואישור על מעמדם האישי מבי"ד מוסמך במקום מגוריהם בחו"ל.
 • אלמן או אלמנה שמבקשים לפתוח תיק נישואין עליהם להמציא תעודת פטירה של בן/בת הזוג הנפטר ומצבם האישי יצויין בתעודת הזהות.
 • גר/גיורת:
 1. תעודת גיור מקורית מבי"ד רבני או מבית דין שהוסמך על ידי הרבנות הראשית לישראל לעסוק בעניני גיור.
 2. אישור המרת דת ממשרד הדתות, במקרה שהגיור נעשה בארץ.
 3. תעודת גיור מחוץ לארץ צריכה אישור מבי"ד רבני מוסמך שיאשר את תעודת הגיור.
 • מאומץ/מאומצת: יש להמציא פסק דין על האימוץ מביה"ד הרבני האזורי.

הימים בהם לא ניתן לערוך חופות