בקשת העתק תעודת נישואין / העתק כתובה

העתק תעודת נישואין נאמן למקור / העתק כתובה :

ניתן להנפיק העתק תעודת נישואין נאמן למקור או צילום העתק כתובה נאמן למקור ברבנות רמת השרון, אך ורק לאותם בני זוג שנרשמו לנישואין באמצעות הרבנות רמת השרון.

עפ"י חוק החיסיון ניתן למסור תעודת נישואין או העתק מתעודת נישואין נאמן למקור אך ורק לבעלי התעודה עצמם – הבעל או האישה בלבד.

במידה ואין באפשרותם של בעלי התעודה להגיע אישית לקבלת התעודה, יכולים הם לתת לבא כוחם ייפוי כח בצירוף צילום ת.ז. של אחד מבני הזוג לפחות, המאשר לקבל עבורם את העתק תעודת נישואין נאמן למקור / העתק כתובה .

אגרת העתק ת.נישואין נאמן למקור/צילום העתק כתובה נאמן למקור הינה – 66 ₪.

קישור לטופס בקשה