מקוואות


"וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מטומאותיכם"
(יחזקאל ל"ו, כ"ג)

המים אינם רק יסוד קיומנו הפיזי, הם גם יסוד קיומנו הרוחני.

ירמיהו בתפילתו על הבצורת אומר "מקוה ישראל ה' מושיעו בעת צרה". המקוה משמש אצלו בדו-משמעות, גם מקור מים לשתיה וגם כמקור תקווה.
גם דוד המלך בנדודיו במדבר הצחיח והיבש אומר: "צמאה לך נפשי, כמהה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלא מים". המים משמשים אצלו גם כמקור חיים פיזיים וגם כמקור של אמונה, תקווה וצפייה לדבקות רוחנית.
כל שינוי משמעותי בחיים מחייב טבילה במקוה. לבטא את הריענון, את החידוש, את סיומה של תקופה אחת ופתיחתה של תקופה חדשה בחיים.
לדוגמא, גר המעונין לפתוח דף חדש בחייו ולהצטרף לעם ישראל, הוא מעוניין ליצור לעצמו זהות חדשה. הגר יורד למקוה גוי ועולה משם יהודי, כתינוק שנולד מחדש. זאת, כמובן, לאחר קבלת עול מצוות שלימה הבאה לאחר הבנה מה המשמעות להיות יהודי מאמין.

קרא עוד>


המקוואות ברמת השרון נמצאות תחת ביקורת מתמדת של מעבדת "וולף" הבודקת את רמת הנקיון והחיטוי של המים בבורות הטבילה באופן שוטף.

שאלות לרב ובדיקות

ניתן לפנות לרב מועלם יעקב שליט"א

טל בבית: 077-9109994

טל' נייד: 050-4114241

כתובת: החלוץ 36 רמת השרון