מהיום ניתן יהיה לאתר נפטרים דרך אתר המועצה הדתית בקלות ובמהירות מאחר והחיפוש קושר ישירות לתוכנה הקיימת במשרדי המועצה הדתית/חב' קדישא

מהיום ניתן יהיה לאתר נפטרים דרך אתר המועצה הדתית בקלות ובמהירות
מאחר והחיפוש קושר ישירות לתוכנה הקיימת במשרדי המועצה הדתית/חב' קדישא